Недостатньо коштів
Шановний абонент!
На Вашому рахунку недостатня сума для продовження надання послуг.
Вам потрібно поповнити Ваш рахунок!
Перевірити стан свого рахунку,
Ви можете зайшовши особистий кабінет, використовуючи свій логін та пароль.
Оплати нема, а доступ є
Якщо Ви забули або не встигли оплатити послуги вчасно, а доступ до Інтернету потрібен зараз — активуйте послугу «довірчий платіж» та отримайте доступ до Інтернету протягом 5 діб. Послугу можна активувати в особистому кабінеті або за телефоном 067 1111 008